הסגל בארגון עתידים


הרב אהרון רון אל שליט"א

אב בית דין ויו"ר לשכת הטוענים הרבנים.

הרב יהושע אלון שליט"א

מורה צדק להגהה מוסמך ע"י בית דין מומחה לשיפוץ בתי תפילין

הרב אהרון אלמלם שליט"א

ראש אגף כשרות ראשון לציון ובאר יעקב מומחה לגידול תולעים בתנאי מעבדה לצורך מחקרי הלכה


הרב שמואל קובני שליט"א

רב בית מטבחיים חדרה ראש כולל רב פעלים שוחט ובודק ומנקר.

הרב שניאור זלמן רווח שליט"א

רב חבל גזר ויו"ר מכון מצוות התלויות בארץ, רב מומחה בענייני תרומות ומעשרות ערלה שמיטה וטפילים בדגים.

הרב אליהו בן סימון שליט"א

מורה צדק בבית הוראה אפיקי מים בנשיאות הגאון הרב משה פנירי שליט"א רב משיב בנושאי נישואין ומשפחה, יועץ נישואין ומשפחה ופסיכותרפיסט, מנחה בחיי אישות, מדריך לנישואין – הדרכת חתנים, ומנהל פורום


הרב הגאון ר' יום טוב סימן טוב שליט"א

מורה צדק בבית דין מפקח משמרת סת"ם ומטעם יד רפאל מלמד נושאי סת"ם.