טוען רבני

lawyer-3268430_1280קורס טוענים רבניים:

משך הלימוד: הקורס יימשך כשנה  [עפ"י סדר מועדי המבחנים]: מפגש שבועי של כ-3 שעות
סה"כ שעות של קורס טוענים רבנים: כ 120 שעות לימוד .

דרישות הקורס: דרישות הקורס כוללות השתתפות ב- 85% מהשיעורים, עמידה במטלות הקורס והגשת עבודות.
מרצים: טוענים רבניים, עו"ד ומרצים אורחים.

תכנית הלימודים

רקע כללי:
הטוען הרבני הנו האיש שלפי חוקי מדינת ישראל ותקנות משרד הדתות רשאי לייצג לקוחות בפני בתי הדין הרבניים במדינת ישראל בענייני אישות וסכסוכים ממוניים ו/או בהליך דין תורה ו/או בוררות. קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו השכלה תורנית, ידע משפטי, מעשי וכללי, במטרה להכשירם כטוענים רבניים ברמה ערכית ומקצועית גבוהה.

מטרות הקורס:
– מקנה למשתתפיו ידע ב"שולחן ערוך" בחומר הרלוונטי.
– מכשיר את המשתתפים לעסוק בייצוג בבתי הדין הרבניים.
– מכין את המשתתפים ללמוד נושאים מעשיים שיעזרו להם בעבודה יומיומית בבתי הדין.
– מכין את המשתתפים באופן מלא למבחנים בכתב ובע"פ של בחינות בית הדין הרבני הגדול.

קהל היעד:
הקורס מיועד לבוגרי ישיבות תיכוניות, בוגרי ישיבות הסדר, בוגרי ישיבות גבוהות שלהם לפחות
4 שנות לימוד בישיבה, לאחר גיל 18(דהיינו מגיל 21 ויום) וכן, מורים בשנת שבתון המלמדים לימודי קודש בבתי ספר יסודיים, תיכוניים וישיבות תיכוניות, בוגרי מכללות, סמינרים למורים או פנסיונרים העומדים בדרישות ההשכלה הנ"ל.

literature-3324244_1280נושאי הלימוד ותוכנית הלימודים:
– שולחן ערוך, חושן משפט, חלק א' – סימנים: יא, יב, יג, יד, כ, כו, כח, כט, ל, לג, לד, לז.
– שולחן ערוך אבן העזר חלק א' – סימנים: א, ד, יא, יג, מב, סט, ע, עא, עג, עה, עז.
– שולחן ערוך, חושן משפט, חלק ב': עה, פ, פז, קכג, רז.
– שולחן ערוך, אבן העזר, חלק ב': פ, פב, פה, צ, צג, קטו, קיז, קלד, קנד (עד סדר הגט), קעח.

החומר ההלכתי ילמד תוך כדי שימת דגש מיוחד על הצד ההלכתי של הנושאים הנידונים בבתי הדין. כמו"כ יושם דגש נוסף על לימוד החומר ההלכתי העיקרי שנשאל בבחינות. המשתתפים יוגשו למבחנים בהתאם לתאריכים שיקבעו בשנת תשע"א.

חקיקה אזרחית:
– קובץ חוקים שנקבע על ידי הנהלת בתי הדין הכוללים את החוקים הקשורים בבתי הדין הרבניים ובדיני משפחה.
– חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג – 1953.
– חוק הדיינים תשט"ו – 1955, סעיף 8.
– תקנות הדיינים (עניינים שניתו לדון בהם בדיין אחד) התש"ן – 1990.
– תקנות הדיינים (אגרות) תשי"ז – 1957.
– חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) תשט"ז – 1956.
– חוק בתי דין דתיים (מניעת הפרעה) תשכ"ה – 1965.
hammer-719062_1280– פקודת בזיון בית המשפט סעיפים 7-6.
– חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973.
– חוק בתי דין דתיים (קיום פסקי דין של גירושין) תשנ"ה – 1995.
– חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991.
– אתיקה מקצועית של טוענים רבניים (בהתאם לתקנות הטוענים הרבניים וכללי האתיקה של עורכי הדין) ובמידה והנהלת בתי הדין תוסיף חומר הוא יצורף לתוכנית הלימודים.
– תקנות הדיון בבתי הדין הרבנים. הכנה לבחינה על תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים תשנ"ג.
– פסקי דין רבניים חלק א' עמ' 5 – 127
– בחינה בעל פה לאלו שעברו את הבחינות בכתב.

חומר הלימודים והמועדים לבחינות כפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת בתי הדין הרבניים.

הערות כלליות: בית דין
– במהלך הקורס יהיו הרצאות של מרצים אורחים, כגון: דיינים, עו"ד וכיוצ"ב.
– תוכנית הלימודים תותאם למועדי הבחינות.
– תוכנית זו מקיפה את כל התחומים שהטוען הרבני עשוי להיפגש במהלך עבודתו בתיאוריה ובמעשה.
– התוכנית והמרצים ניתנים לשינויים בהתאם לשיקול דעת וצרכי המוסד.

שיטת הלימוד:
שיטת הלימוד תשלב הרצאות פרונטליות מטובי המרצים הרבניים והמשפטנים, הדרכה ללימוד עצמי, סימולציות, המחשת דיונים בבתי דין רבניים.
הערה: ייתכנו שינויים בתכנית, התלויים במועדי הבחינות של מנהל בתי הדין.

בחינות ההסמכה:
בחינות ההסמכה נעשות ע"י וועדה בוחנת שמונתה על ידי הנהלת בתי הדין הרבניים. בכל אחד מהנושאים ניתן להבחן אחת לשנה. הבחינה מיועדת ל מועמדים בני 18 ומעלה, שמאחוריהם ארבע שנות לימוד בישיבה, או שלוש שנות לימוד במוסד חינוכי שהוכר לצורך זה על ידי בית הדין הגדול. כמו כן על המוסד החינוכי לאשר כי המועמד זכאי לתעודת גמר.

הבחינה לטוענים רבניים נחלקת לשניים: בחינה בכתב בשישה נושאים (כל אחד במועד נפרד) ובחינה בעל פה. אף אחד מנושאי הבחינה לא מהווה תנאי על מנת להירשם לאחד מהנושאים האחרים, ואין חובה להבחן לפי סדר מסוים. כל אחד מנושאי הבחינה מציג לנבחן כ-18 שאלות, כשבכל שאלה לעיתים גם מספר סעיפי משנה אליהם יש להתייחס.

– חושן, משפט חלק א': נערך בתחילת חודש כסלו.
– חושן, משפט חלק ב': נערך בתחילת חודש שבט.

balance-3665426_1280תקנות הדיון:
נערך בתחילת חודש אייר.
– בחינה מעשית: נערכת בסוף חודש אייר.
– אבן העזר, חלק א': נערכת באמצע חודש סיון.
– אבן העזר, חלק ב': נערכת בתחילת חודש אב.

משך הבחינות בכתב: 4 וחצי שעות לנושא; תקנות הדיון ובחינה מעשית – שעתיים.

בחינה בעל פה מתקיימת בפני ועדה מיוחדת בת שלושה דיינים, שמתכנסת. במהלך הבחינה ישאלו הבוחנים את המועמד שאלות בקיאות בחומר הנלמד. משך הבחינה בע"פ: 15-20 דקות, בהתאם לרמת הידע של הנבחן.

על מנת לעבור כל אחד מנושאי הבחינה בכתב, על הנבחן לענות נכונה לפחות על 70% מהשאלות בבחינה אליה ניגש. כאשר הועדה רואה כי נבחן מסוים ענה נכונה על 65-70 אחוזים מהשאלות, המבחן שלו נשלח אוטומטית לבדיקה חוזרת. עם זאת, לנבחן עצמו מדווחים הציונים בבחינה כהערכות: טוב מאד, ומצוין. בבחינה בעל פה אין ציונים מספריים, אלא הערכות "עבר" או "לא עבר" בלבד.

קבלת תשובה: עד שלושה חודשים, בדואר. ערעור על ציון: בתשלום, למי שמתעקש, אבל הסיכוי שהערר יתקבל קלוש.
מועמד המעוניין להבחן צריך לפנות להנהלת בתי הדין ולהוכיח כי הוא – או היא – עומדים בקריטריונים לבחינה. לשם כך יש למלא שאלון וכן לשלוח מסמכים מתאימים.
כאשר מדובר במועמד שנבחן כבר בעבר (באחת מהבחינות האחרות או שברצונו לגשת לבחינה חוזרת בושא מסוים), אין צורך להציג אישורים – עליו להודיע שבכוונתו להבחן.

הנהלת בתי הדין, ת.ד 34500, ירושלים. טלפון: 02-6582841 או 02-6582807. כנפי נשרים 22, ירושלים.
עלות הבחינה: 350 ש"ח לנושא; תקנות הדיון ובחינה מעשית – 200 ₪. בחינה חוזרת: במועד האפשרי הבא, אין הגבלה על מספר הפעמים.